<th id="3ytyt"></th>
 • <span id="3ytyt"></span>

  1. <tbody id="3ytyt"><pre id="3ytyt"></pre></tbody>
   當前位置:首頁 >> 球員資料庫 >> 約翰·希金斯,John Higgins >>

   約翰·希金斯|John Higgins基本資料

   瀏覽: 31771
   中文名: 約翰·希金斯
   英文名: John Higgins
   轉職業: 1992
   生日: 1975-03-18
   出生: 蘇格蘭
   性別:
   官網:

   約翰·希金斯|John Higgins介紹

        1992年,希金斯正式轉為職業球員。1994年,年僅19歲的希金斯斬獲個人職業生涯的首個排名賽冠軍。第一個20歲以下在同一個賽季中贏得3個賽事的選手(94/95賽季)。 1998年,希金斯擊敗肯·達赫迪,首次贏得世界斯諾克錦標賽冠軍頭銜,在當次賽事中表現非凡,成為第一個在世界錦標賽同一場賽事中打出連續三個百度桿的選手,和成為第一個在同一排名賽事中打出14個百度桿的選手,同年摘得英國錦標賽冠軍。1999年,希金斯奪得個人首個大師賽冠軍,成為包攬三大賽冠軍的大滿貫得主。 2007-2011年,希金斯獲得三個世界斯諾克錦標賽冠軍和一個英國錦標賽冠軍。2017-2019年,希金斯連續三年闖進獲得世界斯諾克錦標賽決賽并獲得亞軍。

   約翰·希金斯|John Higgins最近戰績

   2023世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2023WST經典賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2023 6紅球世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2023威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2023德國大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 64強第64名 
   2023大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2022英格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2022蘇格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2022英錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2022冠中冠賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2022北愛爾蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2022香港大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2022英國公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 64強第64名 
   2022世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2022巡回錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2022直布羅陀公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2022土耳其大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2022威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2022歐洲大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2022球員錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2022大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2021世界大獎賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2021蘇格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2021英錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2021冠中冠邀請賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2021英格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2021北愛爾蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2021英國公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2021世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2021巡回錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2021球員錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2021威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2021單局限時賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 64強第64名 
   2021大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2020世界大獎賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2020蘇格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 64強第64名 
   2020英國錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2020北愛爾蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2020冠中冠賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2020英格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2020世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2020巡回賽錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2020球員錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2020威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2020世界大獎賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2020德國大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2020歐洲大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2020大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2019蘇格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2019英國錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2019北愛爾蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2019斯諾克冠中冠賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2019玉山斯諾克世界公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2019中國錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2019上海大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2019 6紅球世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2019大慶國際錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2019世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2019中國公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 64強第64名 
   2019球員錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2019印度公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2019威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2019世界大獎賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2019大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2019德國大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2018蘇格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2018英國錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 64強第64名 
   2018冠中冠 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2018英格蘭公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2018中國錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2018上海大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2018世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2018威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2017世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2017德國大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 64強第64名 
   2016世界公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2016世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2016威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2016德國大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 64強第64名 
   2015國際錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2015上海大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2015澳大利亞黃金海岸公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2015世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2015中國公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   球員錦標賽(PTC總決賽) 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2015斯諾克大獎賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2015印度公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2015威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2015德國大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2015大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2014英錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2014上海大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2014澳大利亞公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2014無錫精英賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2014世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2014中國公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2014威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2014德國大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2014年世界斯諾克大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2013英格錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2013國際錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2013上海大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2013無錫精英賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2013世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2013??谑澜绻_賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2013威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2012英國錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2012國際錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2012上海大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2012世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2012中國公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2012德國大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2011上海大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2011澳大利亞公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2011世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2011中國公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2011威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2010英國錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2010世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強  
   2010斯諾克中國公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強  
   2010威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2010大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強  
   2009斯諾克英國錦標賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2009上海大師賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2009世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2009威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2008世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2008威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2007世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   2007威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2006世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   2006威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2005世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2005威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2004世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2004威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2003世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2003威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   2002世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2002威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2001世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   2001威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   2000世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   2000威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   1999世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 4強第4名 
   1999威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   1998世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 冠軍冠軍 
   1998威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 
   1997世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   1997威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   1996世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 8強第8名 
   1996威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 16強第16名 
   1995世錦賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 32強第32名 
   1995威爾士公開賽 正賽 約翰·希金斯 John Higgins 亞軍亞軍 

   球員評論

   會員信息:
   請您先 登錄 注冊 再發表評論!
   歡迎使用合作網站快速登錄: 通過QQ登錄   通過新浪微博登錄  
   內容:

   全部評論

   慶來四海為家 2023/3/22 16:22:09
   希金斯應該可以勝賽爾比!
   韶謹0a0 2021/12/12 10:18:20
   測試
   韶謹0a0 2021/12/12 10:18:20
   測試

   約翰·希金斯|John Higgins最新排名

   中文名更新至排名積分
   約翰·希金斯 2023-05-029 398500
   約翰·希金斯 2023-04-0311 378500
   約翰·希金斯 2023-03-2311 378500
   約翰·希金斯 2023-02-066 489000
   約翰·希金斯 2023-02-2711 367500
   約翰·希金斯 2023-02-206 492500
   約翰·希金斯 2023-01-236 490500
   約翰·希金斯 2023-01-296 490000
   約翰·希金斯 2022-12-056 490500
   約翰·希金斯 2022-12-196 490500
   約翰·希金斯 2022-11-216 489000
   約翰·希金斯 2022-10-025 520000
   約翰·希金斯 2022-10-245 506000
   約翰·希金斯 2022-08-225 537000
   約翰·希金斯 2022-07-305 537000
   約翰·希金斯 2022-05-035 537000
   約翰·希金斯 2022-04-046 467000
   約翰·希金斯 2022-03-276 407000
   約翰·希金斯 2022-03-076 396500
   約翰·希金斯 2022-03-146 404000
   約翰·希金斯 2022-02-146 403500
   約翰·希金斯 2022-02-286 407500
   約翰·希金斯 2022-01-246 415000
   約翰·希金斯 2022-01-316 411000
   約翰·希金斯 2021-12-206 421000
   約翰·希金斯 2021-12-067 393500
   約翰·希金斯 2021-12-136 416000
   約翰·希金斯 2021-11-087 406000
   約翰·希金斯 2021-10-186 428500
   約翰·希金斯 2021-08-237 411500
   約翰·希金斯 2021-08-137 420000
   約翰·希金斯 2021-05-047 418000
   約翰·希金斯 2021-03-295 588000
   約翰·希金斯 2021-03-015 593000
   約翰·希金斯 2021-03-085 593000
   約翰·希金斯 2021-03-225 588000
   約翰·希金斯 2021-02-016 508500
   約翰·希金斯 2021-02-086 504000
   約翰·希金斯 2021-02-226 498000
   約翰·希金斯 2020-12-076 504000
   約翰·希金斯 2020-12-216 508500
   約翰·希金斯 2020-12-146 501000
   約翰·希金斯 2020-11-236 492000
   約翰·希金斯 2020-10-317 484500
   約翰·希金斯 2020-10-198 473500
   約翰·希金斯 2020-09-287 534500
   約翰·希金斯 2020-06-275 684500
   約翰·希金斯 2020-08-177 534500
   約翰·希金斯 2020-03-025 695500
   約翰·希金斯 2020-03-164 684500
   約翰·希金斯 2020-02-115 750500
   約翰·希金斯 2020-02-246 690500
   約翰·希金斯 2020-02-036 745500
   約翰·希金斯 2020-02-176 690500
   約翰·希金斯 2020-01-276 741500
   約翰·希金斯 2019-12-095 748000
   約翰·希金斯 2019-12-166 735500
   約翰·希金斯 2019-11-035 722000
   約翰·希金斯 2019-11-205 738500
   約翰·希金斯 2019-10-216 743000
   約翰·希金斯 2019-09-306 753000
   約翰·希金斯 2019-08-125 802000
   約翰·希金斯 2019-07-295 795500
   約翰·希金斯 2019-05-075 795500
   約翰·希金斯 2019-04-075 755500
   約翰·希金斯 2019-03-044 754025
   約翰·希金斯 2019-03-184 758500
   約翰·希金斯 2019-03-254 758500
   約翰·希金斯 2019-03-134 759025
   約翰·希金斯 2019-02-115 729025
   約翰·希金斯 2019-02-184 739025
   約翰·希金斯 2019-02-044 729025
   約翰·希金斯 2019-02-264 739025
   約翰·希金斯 2018-12-174 726525
   約翰·希金斯 2018-12-104 750525
   約翰·希金斯 2018-11-194 768025
   約翰·希金斯 2018-11-044 774025
   約翰·希金斯 2018-10-234 791525
   約翰·希金斯 2018-10-014 803775
   約翰·希金斯 2018-10-084 795525
   約翰·希金斯 2018-08-134 736775
   約翰·希金斯 2018-08-274 736775
   約翰·希金斯 2018-07-304 749275
   約翰·希金斯 2018-05-084 751525
   約翰·希金斯 2018-04-085 604525
   約翰·希金斯 2017-12-135 519575
   約翰·希金斯 2017-12-185 539050
   約翰·希金斯 2017-11-265 524575
   約翰·希金斯 2017-05-022 563000
   約翰·希金斯 2017-04-036 423000
   約翰·希金斯 2016-10-316 440892
   約翰·希金斯 2016-10-175 426392
   約翰·希金斯 2016-09-275 408725
   約翰·希金斯 2016-08-015 401308
   約翰·希金斯 2016-07-116 395308
   約翰·希金斯 2016-06-266 401975
   約翰·希金斯 2016-05-036 400925
   約翰·希金斯 2016-04-038 373925
   約翰·希金斯 2016-02-097 384817
   約翰·希金斯 2015-11-027 376150
   約翰·希金斯 2015-10-2412 258150
   約翰·希金斯 2015-09-2012 263450
   約翰·希金斯 2015-08-3012 262950
   約翰·希金斯 2015-08-0313 265067
   約翰·希金斯 2015-07-3112 262950
   約翰·希金斯 2015-07-0612 285900
   約翰·希金斯 2015-05-0513 284000
   約翰·希金斯 2015-04-0913 270000
   約翰·希金斯 2015-03-1412 253000
   約翰·希金斯 2015-03-3013 260500
   約翰·希金斯 2015-02-2312 251083
   約翰·希金斯 2015-02-0914 193083
   約翰·希金斯 2015-01-2514 191235
   約翰·希金斯 2014-12-1114 209318
   約翰·希金斯 2014-11-0312 222427
   約翰·希金斯 2014-09-1411 218844
   約翰·希金斯 2014-06-2910 291659
   約翰·希金斯 2013-06-236 64515
   約翰·希金斯 2014-05-0711 284959
   約翰·希金斯 2014-05-0611 60995
   約翰·希金斯 2014-04-079 60995
   約翰·希金斯 2013-05-0711 56355
   約翰·希金斯 2012-05-084 61320
   約翰·希金斯 2011-05-032 58820
   約翰·希金斯 2011-04-041 58820
   約翰·希金斯 2010-09-131 52720
   約翰·希金斯 2010-06-061 57820
   約翰·希金斯 2010-05-031 0
   約翰·希金斯 2010-04-051 54020
   約翰·希金斯 2010-02-011 51360
   約翰·希金斯 2009-12-131 46360
   約翰·希金斯 2009-10-111 39960
   約翰·希金斯 2009-05-051 31000

   職業賽最新排名

   • 世界斯諾克
   • 中國斯諾克
   • 女子九球
   排名:1 積分:886000
   排名:2 積分:876500
   排名:3 積分:860500
   排名:4 積分:556000
   排名:5 積分:549500
   排名:6 積分:542000
   排名:7 積分:445500
   排名:8 積分:427000
   排名:9 積分:398500
   排名:10 積分:391000

   關注我們

   微信訂閱號
   [首頁] | [關于我們] | [誠聘英才] | [業務范圍] | [歡迎廣告] |  [軟件產品] | [友情連接] | [聯系我們]
   Copyright@2007-2023 臺球比賽聯盟 中華人民共和國信息產業部備案(粵ICP備17149545號-3) 微博點擊關注臺球比賽聯盟網官方微博
   臺球比賽,臺球聯盟,我愛臺球,臺球網,中式臺球比賽視頻,臺球賽事,中式八球,我愛斯諾克,斯諾克比賽,我愛臺球,最新斯諾克排名